Licentia Consulting Blog

21 Apr15:44
21 Apr15:44
Apr 2022
Apr 2022
5 (Demo)

Cesur Yeni Dünya: Tedarik Zincirleri Çöküp Jeopolitik Riskler ve Post Covid Karşısında Dünya Küreselleşmeden Uzaklaşırken, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Amacını Yeniden Tanımlıyoruz.

Yeni dünyada sözleşmelerdeki tüm mücbir sebep ve ifa yükümlülüklerini tekrar gözden geçirmek bir gereklilik haline gelmiştir. Esas olarak hammadde/yarı mamul madde ve hizmet tedarikindeki kesintiler, hammadde fiyatındaki artış, lojistik aksamalar, enerji kesintileri, siber saldırılar ile üstüne yaptırımların etkilerinin ve sorumluluk paylaşımının genel ifadelerle değil detaylı ve özel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

13 Apr15:43
13 Apr15:43
5 (Demo)

Devlet Yaptırımlarının Uluslararası Ticari Sözleşmelerdeki Mücbir Sebep Şartları Üzerindeki Etkisi Ne Olabilir?

Yaptırımlar ve yaptırım kaynaklı uygulamaların uluslararası ticari sözleşmelere etkisinin ne olabileceğine ilişkin yoğun tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara hem farklı bir boyut hem de hali hazırda yürütülen ve gelecekte oluşacak iş birliklerinde yeni açılım getiren Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin Şubat 2022 tarihli bir kararını takdirinize sunmak istiyorum.

21 Jun09:15
21 Jun09:15
Jun 2021
Jun 2021
7 (Demo)

Döngüsel Ekonomiye Geçişte Son Virajlar: Uluslararası Ticaret Sözleşmelerde “Sürdürülebilirlik Klozları”

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

22 Mar05:26
22 Mar05:26
Mar 2021
Mar 2021
5 (Demo)

European Green Deal: Is it European Green Deal? Or Is It Green Law of New Europe?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

11 Mar13:37
11 Mar13:37
5 (Demo)

European Green Deal: Avrupa Yeşil Mutabakat mı? Yeni Avrupa’nın Yeşil Hukuku mu?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

15 Jan09:00
15 Jan09:00
Jan 2021
Jan 2021
5 (Demo)

Concepts Confused by the Foreign Tradespeople: “Delivery” and “Shipment”

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

27 Dec14:22
27 Dec14:22
Dec 2020
Dec 2020
slide5-1.jpg (Demo)

What is the RCEP: “Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP)

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

15 Dec12:08
15 Dec12:08
5 (Demo)

Dış Ticaretçilerimizin Karıştırdığı Kavramlar: Teslimat-Delivery ile Sevkiyat-Shipment

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

26 Nov11:27
26 Nov11:27
Nov 2020
Nov 2020
slide5-1.jpg (Demo)

Asya’da Ne Oluyor? Nedir Bu RCEP? : “Regional Comprehensive Economic Partnership” Üzerine

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

14 Oct07:14
14 Oct07:14
Oct 2020
Oct 2020
14 (Demo)

Does International Cargo Carrying Law Exist?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

24 Sep09:41
24 Sep09:41
Sep 2020
Sep 2020
licentia-consulting-sözlesme-danismanligi-proje-uretimi-ve-yonetimi

Uluslararası Kargo Taşıma Hukuku Var mıdır ?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

23 Jul11:07
23 Jul11:07
Jul 2020
Jul 2020
14 (Demo)

A Short Review on Penal Clause and Liquidated Damage in International Commercial Contracts

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

19 Jul16:29
19 Jul16:29
5 (Demo)

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Cezai Şart ve Götürü Tazminat Hakkında Kısa Değerlendirme

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

14 Apr13:29
14 Apr13:29
Apr 2020
Apr 2020
18 (Demo)

COVID-19 ve Mücbir Sebep Kuralları Üzerine Bir Değerlendirme

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

02 Mar14:42
02 Mar14:42
Mar 2020
Mar 2020
18 (Demo)

Corona Virüs Salgını Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Sayılır Mı?

Türk İdare Hukuku sisteminde genel olarak kişilerin idarî işlemlere karşı herhangi bir itirazda bulunmaksızın dava açabilmesine imkan verilmiştir. Ancak, genel uygulamanın aksine, Türk Gümrük Kanun’un 242. maddesinde dava açmadan önce tüketilmesi zorunlu olan bir idarî başvuru yöntemi düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin varlığından birçok dış ticaret erbabımız bihaberdir. Düzenlemenin amacı, idarî işlemlere karşı dava açılmadan önce idareye ve sonrasında üst merciye kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlemesinin öncelikle “idare içinde” yapılmasını sağlamaktır.

17 Feb13:41
17 Feb13:41
Feb 2020
Feb 2020
6 (Demo)

Does Receiving an EFT Bank Receipt from the Buyer Mean that the Sales Price Was Paid for International Trade?

Türk İdare Hukuku sisteminde genel olarak kişilerin idarî işlemlere karşı herhangi bir itirazda bulunmaksızın dava açabilmesine imkan verilmiştir. Ancak, genel uygulamanın aksine, Türk Gümrük Kanun’un 242. maddesinde dava açmadan önce tüketilmesi zorunlu olan bir idarî başvuru yöntemi düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin varlığından birçok dış ticaret erbabımız bihaberdir. Düzenlemenin amacı, idarî işlemlere karşı dava açılmadan önce idareye ve sonrasında üst merciye kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlemesinin öncelikle “idare içinde” yapılmasını sağlamaktır.

08 Feb09:47
08 Feb09:47
7 (Demo)

Uluslararası Ticarette Alıcı Tarafından EFT Dekontu’nun Gönderilmesi Satış Bedelinin Ödendiği Anlamını Taşır mı?

Türk İdare Hukuku sisteminde genel olarak kişilerin idarî işlemlere karşı herhangi bir itirazda bulunmaksızın dava açabilmesine imkan verilmiştir. Ancak, genel uygulamanın aksine, Türk Gümrük Kanun’un 242. maddesinde dava açmadan önce tüketilmesi zorunlu olan bir idarî başvuru yöntemi düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin varlığından birçok dış ticaret erbabımız bihaberdir. Düzenlemenin amacı, idarî işlemlere karşı dava açılmadan önce idareye ve sonrasında üst merciye kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlemesinin öncelikle “idare içinde” yapılmasını sağlamaktır.

04 Jan14:55
04 Jan14:55
Jan 2020
Jan 2020
slide3-1.jpg (Demo)

A BRIEF REVIEW ON THE EFFECTS OF STATE FINANCIAL SANCTIONS ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL AND BANKING TRANSACTIONS

Türk İdare Hukuku sisteminde genel olarak kişilerin idarî işlemlere karşı herhangi bir itirazda bulunmaksızın dava açabilmesine imkan verilmiştir. Ancak, genel uygulamanın aksine, Türk Gümrük Kanun’un 242. maddesinde dava açmadan önce tüketilmesi zorunlu olan bir idarî başvuru yöntemi düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin varlığından birçok dış ticaret erbabımız bihaberdir. Düzenlemenin amacı, idarî işlemlere karşı dava açılmadan önce idareye ve sonrasında üst merciye kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlemesinin öncelikle “idare içinde” yapılmasını sağlamaktır.