Licentia Consulting Blog

25 Mar13:53
25 Mar13:53
Mar 2024
Mar 2024
licentia-consulting-izmir-sozlesme-danismanligi-TFRS Sürdürülebilirlik ve İklimle İlgili Raporlama Standartları (TFRS S1 ve TFRS S2)

TFRS Sürdürülebilirlik ve İklimle İlgili Raporlama Standartları(TFRS S1 ve TFRS S2): Hazır mısınız? Sonuçlarının Farkında mısınız?

Sürdürülebilirlik raporları başlangıçta şirketlerin doğaya duydukları saygılarının bir işareti olarak kendi inisiyatifleri ile kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak hazırladıkları ve kamuoyunun değerlendirmesine sundukları dokümanlar olarak ortaya çıkmıştır.
23 Oct09:10
23 Oct09:10
Oct 2023
Oct 2023
4_mini.jpg

Uluslararası Ticarette Yeni Bir Dönem : The UK Electronic Trade Documents Act

2023 yaz aylarında iç dinamiklerimiz ve kendi sorunlarımız ile uğraşırken uluslararası ticaretin gündemini özellikle uzun vadede derinden etkileyecek bir hukuki düzenlemenin haberi bomba gibi düştü: 23 Temmuz 2023 tarihinde Birleşik Krallık Elektronik Ticaret Dokümanları Yasası’nı (Electronic Trade Documents Act) onayladı. 20 Eylül 2023 tarihinde yasal düzenleme ile yürürlüğe girecek. Aslında teknolojinin geldiği nokta ve uzun yıllardır yapılan hazırlık nedeniyle beklediğimiz bir hukuki düzenleme olmasına rağmen, bizim açımızdan meydan okuyan bir açılım ile baş başa kaldık.
22 May07:07
22 May07:07
May 2023
May 2023
4_mini.jpg

Alman Tedarik Zinciri Kanunu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

En büyük ihracat pazarımız olan Almanya’da “Alman Tedarik Zinciri Yasası” 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, şimdilik 3000 ve 2024’te 1000 çalışanı olup Almanya dışında bu ülke iin faaliyet gösteren veya Almanya’da faaliyet gösteren şirketlere uygulanmaya başlamıştır. İhracatçımız, Alman müşterislerine mal ve hizmet satıyorsa Alman firma tarafından istenilen “Alman Tedarik Zinciri Kanunu”na uyum amacı ile dokümantasyon, izleme ve tanımlanmış bazı davranış kurallarına tabi olmak zorunda kalacaklardır.
22 May07:03
22 May07:03
22.jpg

Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından 2023 Yılı İçin Tavsiyeler

Fiyat ve kalite en büyük pazarımız olan Avrupa için artık belirleyici olmaktan çıkmaktadır. Uluslararası ticarette, geçmiş yüz yılın vizyonunu taşıyanların değil, “Sürdürebilirlik” ve “Etik standartlara” uyan, hukukun her türlü şekline uyum sağlamış ihracatçılarımızın göz bebeği olduğu yeni bir dönem başlamaktadır.
19 Dec08:44
19 Dec08:44
Dec 2022
Dec 2022
1_mini.jpg

Veresiye İhracat Yapılır!

İhracatımızın çok büyük ölçüde kısmının “mal mukabili” (Bu havalı isme lütfen aldanmayın; aslında “veresiye” anlamındadır) yapıldığı üzülerek gözlenmektedir. Bu yazımda, ülkemiz ihracatçıları için adeta kangren olmuş bir hususu sizlerin dikkatine özel olarak sunmak istiyorum.

21 Apr15:44
21 Apr15:44
Apr 2022
Apr 2022
5 (Demo)

Cesur Yeni Dünya: Tedarik Zincirleri Çöküp Jeopolitik Riskler ve Post Covid Karşısında Dünya Küreselleşmeden Uzaklaşırken, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Amacını Yeniden Tanımlıyoruz.

Yeni dünyada sözleşmelerdeki tüm mücbir sebep ve ifa yükümlülüklerini tekrar gözden geçirmek bir gereklilik haline gelmiştir. Esas olarak hammadde/yarı mamul madde ve hizmet tedarikindeki kesintiler, hammadde fiyatındaki artış, lojistik aksamalar, enerji kesintileri, siber saldırılar ile üstüne yaptırımların etkilerinin ve sorumluluk paylaşımının genel ifadelerle değil detaylı ve özel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

13 Apr15:43
13 Apr15:43
5 (Demo)

Devlet Yaptırımlarının Uluslararası Ticari Sözleşmelerdeki Mücbir Sebep Şartları Üzerindeki Etkisi Ne Olabilir?

Yaptırımlar ve yaptırım kaynaklı uygulamaların uluslararası ticari sözleşmelere etkisinin ne olabileceğine ilişkin yoğun tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara hem farklı bir boyut hem de hali hazırda yürütülen ve gelecekte oluşacak iş birliklerinde yeni açılım getiren Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin Şubat 2022 tarihli bir kararını takdirinize sunmak istiyorum.

21 Jun09:15
21 Jun09:15
Jun 2021
Jun 2021
7 (Demo)

Döngüsel Ekonomiye Geçişte Son Virajlar: Uluslararası Ticaret Sözleşmelerde “Sürdürülebilirlik Klozları”

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

22 Mar05:26
22 Mar05:26
Mar 2021
Mar 2021
5 (Demo)

European Green Deal: Is it European Green Deal? Or Is It Green Law of New Europe?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

11 Mar13:37
11 Mar13:37
5 (Demo)

European Green Deal: Avrupa Yeşil Mutabakat mı? Yeni Avrupa’nın Yeşil Hukuku mu?

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.

15 Jan09:00
15 Jan09:00
Jan 2021
Jan 2021
5 (Demo)

Concepts Confused by the Foreign Tradespeople: “Delivery” and “Shipment”

There is a new solution method for the commercial disputes in Turkish Justice System as of the beginning of 2019. The new regulation, which can be expressed “Compulsory Mediation for the Commercial Disputes” in short, is a useful progress in order to develop alternative solutions for disputes and secure the justice without any delay. For further information about the application of the rules and procedures of the regulation, you can consult with your advocate or legal advisor.