Sözleşme Danışmanlığı

5 (Demo)

21 Apr: Cesur Yeni Dünya: Tedarik Zincirleri Çöküp Jeopolitik Riskler ve Post Covid Karşısında Dünya Küreselleşmeden Uzaklaşırken, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Amacını Yeniden Tanımlıyoruz.

Yeni dünyada sözleşmelerdeki tüm mücbir sebep ve ifa yükümlülüklerini tekrar gözden geçirmek bir gereklilik haline gelmiştir. Esas olarak hammadde/yarı mamul madde ve hizmet tedarikindeki kesintiler, hammadde fiyatındaki artış, lojistik aksamalar, enerji kesintileri, siber saldırılar ile üstüne yaptırımların etkilerinin ve sorumluluk paylaşımının genel ifadelerle değil detaylı ve özel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

5 (Demo)

13 Apr: Devlet Yaptırımlarının Uluslararası Ticari Sözleşmelerdeki Mücbir Sebep Şartları Üzerindeki Etkisi Ne Olabilir?

Yaptırımlar ve yaptırım kaynaklı uygulamaların uluslararası ticari sözleşmelere etkisinin ne olabileceğine ilişkin yoğun tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara hem farklı bir boyut hem de hali hazırda yürütülen ve gelecekte oluşacak iş birliklerinde yeni açılım getiren Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin Şubat 2022 tarihli bir kararını takdirinize sunmak istiyorum.