Sözleşme Danışmanlığı

14 (Demo)

14 Oct: Does International Cargo Carrying Law Exist?

However; when I think about the discussions I have been making and the questions I have been asked, I have a feeling that people start believing that international cargo carrying law does not exists, that the line holders, shippers and ones dealing with carriage services are always right, and there is no field regulating those services legally for some reason. Then I thought that it would be better to write this essay.
18 (Demo)

02 Mar: Corona Virüs Salgını Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Sayılır Mı?

Geçen hafta Uşak Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde, Kütahya, Manisa, Caraces (İspanya), Viterbo (İtalya) ve Selanik (Yunanistan) Ticaret Odaları’nın katılımlarıyla “KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret Akdeniz İş Diyaloğu" Avrupa Birliği projesi kapsamında Manisa, Kütahya ve Uşak’ı ziyaret etme ve yüzlerce iş insanıyla buluşma imkanına sahip oldum. Bu buluşma ve sohbetlerde Corona Virüsü’nün etkileri konusunda birçok kişinin soruları, görüşleri ve endişelerine şahit oldum.
slide3-1.jpg (Demo)

04 Jan: A BRIEF REVIEW ON THE EFFECTS OF STATE FINANCIAL SANCTIONS ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL AND BANKING TRANSACTIONS

The financial state sanctions are one of the most popular agendas recently. They have established some rules effecting the international payment and guarantee methods deeply with the regulations especially on money laundering, blocking funds for terrorism, exchange control through some of the economic and politic purposes, account-freezing, blockage currencies.
7 (Demo)

13 Dec: Devlet Finansal Yaptırımlarının Uluslararası Finansal ve Bankacılık İşlemleri Üzerindeki Etkileri Hakkında Kısa Bir Değerledirme

Devletlerin finansal yaptırımları bugünlerde gündemimizi oldukça meşgul eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kara paranın aklanması, terörizmin finansmanının engellenmesi, ekonomik ve siyasal amaçlar kimi doğrultusunda ülkeler müdahaleci kurallar koymaktadırlar.